069 / 245 25 22 grafom@gmail.com

Blokovska roba

Blokovsku robu predstavljaju razni računi, priznanice, otpremnice, fakture, obrazci... Obicno se štampa na specifičnom samokopiraujćem papiru NCR. U mogućnosti smo da Vam ponudimo usluge dizajna, štampe, perforacije i provezivanja blokovske robe.