069 / 245 25 22 grafom@gmail.com

Grafička dorada

Grafička dorada je završna faza izrade grafičkog proizvoda. Svrha grafičke dorade je oblikovanje grafičkih proizvoda za svakodnevnu upotrebu. Obzirom da se za različite proizvode primjenjuju različite tehnologije danas postoji preko 600 različitih vrsta strojeva za doradu.

Grafo-M štamparija je u mogućnosti da Vam ponudi usluge štancovanja, kaširanja, savijanja, lepljenja, klamovanja, sečenja i hladne plastifikacije.